Vol.302童颜巨乳嫩模小尤奈性感姐妹花上演女同浴袍私房诱惑[34P]_小尤奈_魅妍社

Vol.302童颜巨乳嫩模小尤奈性感姐妹花上演女同浴袍私房诱惑[34P]_小尤奈_魅妍社

因当时无当加石膏之病也。医治二年无效,浸至言语謇涩,肢体渐觉不利,饮食停滞胃口不下行,心中时常发热,大便干燥。

三诊将药连服三剂,呼吸已不短气,而血分则犹见少许,然非鲜血而为从前未下之恶露,此吉兆也。又用玄参、沙参、生山药各六钱,煎汤服下,病遂全愈。

 丈菊子,《本草纲目》未收,因其善治淋疼利小便,故方中用之。此证根本已虚,实不任柴胡之升提。

忆愚弱冠时,见医者治外感痰喘证,但投以小青龙汤原方即可治愈。答曰∶《伤寒论》用白虎汤之例,汗吐下后加人参,以其虚也;渴者加人参,以其气虚不能助津液上潮也。

且视其身体胖壮,知犹可治,宜用《金匮》小青龙加石膏汤,再加杏仁、川贝以利其肺气。 其脉关前浮弦,两尺重按不实,左右皆然,数逾五至。

至其呼吸有时或喘,大便日行数次,亦皆气化虚而不摄之故。 至于萸肉,其补益气分之力远不如参,而其挽救气分之上脱则远胜于参。

Leave a Reply